Info en links

Om de kwaliteit en de continuteit van de zorg te waarborgen, werk ik samen met andere begeleiders. Samen hebben we intervisie waarbij soms een orthopedagoog aanwezig is.

Pauline Vermeulen www.curafide.nl

Evelien den Dolder www.lifeshare.nl

Lindi van Beest www.praktijklindi.nl

 

Ik ben lid van de beroepsorganisatie BPSW

Ook ben ik ingeschreven in het Beroepsregister voor agogisch en maatschappelijk werkers.

Ik ben lid van belangenvereniging Per Saldo voor actuele informatie over het persoongebonden budget.

Supervisie, LVCS geaccrediteerd www.vigilanza.nl

www.ikzoekchristelijkehulp.nl